LỊCH BẢO TRÌ THABET - THA CASINO hôm nay 03/03/2024

Thời gian Nội dung bảo trì
2:51 VTB Ngân hàng bảo trì hoàn tất, nạp tiền mở.
6:23 HDB Ngân hàng bảo trì hoàn tất, nạp rút mở.
12:27 STB Ngân hàng bảo trì hoàn tất, nạp và rút tiền mở.
16:21 Sảnh SABA Esport bảo trì hoàn tất.
19:37 IDV Ngân hàng bảo trì đột xuất hoàn tất.
23:14 Sảnh Bắn cá 3D bảo trì hoàn tất.